Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 11 2019

Anilorak18
Reposted fromfx00 fx00 viabirke birke
Anilorak18
8342 be0e
Reposted fromcoldone coldone viascorpix scorpix
2884 5734 500
Reposted fromtron tron viaoll oll
Anilorak18
Najgorzej, gdy oberwiesz od życia tyle razy, że drętwiejesz w środku. Przestajesz marzyć, wierzyć, walczyć, obojętnie patrzysz z boku jak mija życie. Czasami poprostu staje się za dużo i nie można tego odwrócić...
— "Okiem kobiety"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaoll oll
Anilorak18
1043 ea7f 500
Reposted fromkotowate kotowate viaoll oll
Anilorak18
0861 8f76
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaoll oll
Anilorak18
0832 0f64 500
rób!
Reposted fromredhairwitch redhairwitch viaoll oll

October 07 2018

Anilorak18
Dziwna sprawa, że czasem okropnie się czymś przejmujemy, a okazuje się, że to nic wielkiego. 
— R. J. Palacio
Reposted fromlovvie lovvie viainsanedreamer insanedreamer

October 05 2018

Anilorak18
Mówią, że przeszłość jest już za nami. Ale to nie prawda - przeszłość jest w nas. Uczyniła nas tym, kim jesteśmy dziś.
— Regina Brett, "Kochaj"
Reposted fromnivea nivea viaiamdreamer iamdreamer
Anilorak18
7507 bdcc
Reposted fromLotte Lotte viaoll oll
Anilorak18
Odwaga nie zawsze krzyczy. Czasami odwaga to cichy głos na koniec dnia, który mówi: “Spróbuję jutro jeszcze raz.”  
— Mary Anne Radmacher
Anilorak18
Ładna kobieta rozmawia głośno i nerwowo w metrze, nagle przerywa i głośno pyta pasażerów:
- Kto z was by mnie zabrał do kina?
Z uśmiechami podnosi się śmiało kilka rąk, niektórzy pytają o której...
Kobieta wraca do rozmowy telefonicznej:
- Słyszysz, palancie? A ty mi obiecujesz 3 dni.
W wagonie oklaski, kobieta chowa twarz w dłoniach, wychodzi na najbliższym przystanku.
— Przed chwilą, Londyn, piccadilly line.
Reposted fromserplesniowy serplesniowy viaoll oll
Anilorak18
Niedługo kupię dużo książek i będę je czytać. Wieczorami pójdę sobie do kina, a nocami będę słuchał deszczu spadającego na miasto. I tak będzie aż do wiosny. I aż do wiosny nie będę do nikogo mówił o miłości.
— Marek Hłasko
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaoll oll
Anilorak18
6690 3f43 500
Reposted fromzciach zciach viaoll oll
Anilorak18
6673 430e 500
Reposted fromzciach zciach viaoll oll
Anilorak18
4127 57f4 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viascorpix scorpix
Anilorak18
6006 89c4 500
Reposted fromslodziak slodziak viascorpix scorpix
Anilorak18
Reposted fromFlau Flau viascorpix scorpix
Anilorak18
2156 c140
Reposted fromMiziou Miziou viascorpix scorpix
Anilorak18
5489 51bd 500
Reposted fromthetemple thetemple viascorpix scorpix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl