Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 03 2017

Anilorak18
3423 abc5
Vienna
Reposted fromparalleluniverse paralleluniverse viaorchard orchard
Anilorak18
4282 98b9
Reposted fromiamstrong iamstrong viaorchard orchard
Anilorak18
Bo ten, kto raz nie złamie w sobie tchórzostwa, będzie umierał ze strachu do końca swoich dni. 
— Andrzej Sapkowski
Reposted fromButWhy ButWhy viaorchard orchard
Anilorak18
Anilorak18

April 02 2017

Anilorak18
Nie spełnisz swoich marzeń i planów, będziesz żyć poprawnie, nudno i przeciętnie jak miliony innych ludzi na świecie. Będziesz codziennie rano chodzić do pracy, która będzie w porządku, wracać do domu, robić obiad, sprzątać, zajmować się dziećmi - i to wszystko będzie poprawne i standardowe. Będziesz jeździć na wakacje. Dzieci się wyprowadzą, twój partner zestarzeje się i utyje, przejdziesz na emeryturę i będziesz powtarzać: zawsze chciałem/chciałam zobaczyć Bombaj. Zawsze chciałem/chciałam nagrać płytę, zobaczyć wschód słońca w Nowej Zelandii, jechać ferrari po bulwarze Zachodzącego Słońca, kochać. Nienawidzić, krzyczeć. Ale tego nie zrobiłem. Bo nie było pieniędzy, czasu, ochoty, możliwości. Bo się bałam/bałem. Straszne prawda?
— Piotr C. "Brud"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viafullmoon fullmoon
1024 1d4b 500

girlfig:

it looked just like a Monet painting 🙇🏼🍾 ig: isabellaspud

Reposted fromvibetechs vibetechs viascorpix scorpix
Anilorak18
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir
9560 a31b 500

la-catharsis:

Charles-Amable Lenoir - A Nymph in the Forest

Reposted fromLittleJack LittleJack viainsanedreamer insanedreamer
Anilorak18
„Sposób, w jaki spędzasz każdy kolejny dzień, kiedyś zsumuje się na sposób, w jaki spędziłaś życie.”
— Susan Wiggs
Reposted fromavooid avooid viascorpix scorpix
Anilorak18
8779 f903
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viascorpix scorpix
Anilorak18
6029 0839
Reposted frommadamebutterfly madamebutterfly viaoll oll
Anilorak18
Przyzwyczajony do swojej samotności człowiek zalepia się w swoim mieszkanku wraz z tonami swoich bambetli, ubrań i książek, tworzy wokół siebie twierdzę przedmiotów i nawyków, z której wyjście jest coraz bardziej niemożliwe; każda osoba, która pojawi się w tej graciarni staje się intruzem, nieproszonym gościem, który jedyne co robi, to brudzi, przestawia przedmioty, a przede wszystkim, jest cały czas, irytująco obecny.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromperseweracje perseweracje viaoll oll
Anilorak18
Reposted frommeem meem viaoll oll
Anilorak18
Anilorak18
4938 0966
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viascorpix scorpix
Anilorak18
1925 1b54
Reposted fromlaters laters viascorpix scorpix
Anilorak18
5591 4c56
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viascorpix scorpix
Anilorak18
Reposted frombluuu bluuu viascorpix scorpix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl