Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 21 2017

6789 0782 500

Senanque Abbey, France (by roba66)

Anilorak18
5144 e96e 500
Reposted fromkrzysk krzysk viacalineczka calineczka
Anilorak18
Astenia - stan układu nerwowego charakteryzujący się klinicznie zmęczeniem, wyczerpaniem, osłabieniem, obniżonym progiem pobudzenia, chwiejnością nastroju, zaburzeniami wegetatywnymi i snu
Reposted fromsmc smc viacalineczka calineczka
Anilorak18
8683 0036
Reposted fromcukier-wanilinowy cukier-wanilinowy viaoll oll
Anilorak18
7043 db88
Reposted fromkyte kyte viaoll oll

May 15 2017

Anilorak18
0886 4c7a
Reposted fromiamstrong iamstrong viafullmoon fullmoon
9384 ba2a 500
Reposted fromElkeringhausen Elkeringhausen viabirke birke
Anilorak18
3151 44f3
Reposted fromlove-autumn love-autumn viaoll oll
6007 8064

did-you-kno:

The ‘Devil’s Bridge’ is a 19th-century structure in Kromlau, Germany, that was designed to make a perfect circle with its reflection in the water below. Source

Reposted fromforestheart1 forestheart1 viaoll oll
Anilorak18
1498 387d 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaoll oll
6022 74f1 500

Well, he’s not wrong. (via makenzie71)

Reposted fromwit wit viaoll oll

May 03 2017

Anilorak18
0361 36e3
Reposted fromczk czk viascorpix scorpix
Anilorak18
0532 870f
Reposted frommetadon metadon viascorpix scorpix
Anilorak18
6260 ab7f
Reposted fromretro-girl retro-girl viascorpix scorpix

April 30 2017

Anilorak18
Najlepszym lekarstwem na smutek jest brak czasu.

I wyjście z domu.

I alkohol.
— monasi.soup.io
Reposted fromMonasi Monasi viaorchard orchard
4565 66f0

pagewoman:

Lavender Path

Reposted fromfanny-ann fanny-ann viaorchard orchard
Anilorak18
Anilorak18
Reposted fromRynn Rynn viaoll oll
Jedną z rzeczy, których się nauczyłem, jedną z zasad, które musiałem sobie wpoić, jest to, żeby nie żałować. Nigdy i pod żadnym pozorem nie wolno narzekać na coś czego nie ma, co nie istnieje rozumiesz? Nie ma żadnego “gdyby”, nie ma “mogłem”, i nie ma “jakbym”. Nie ma przeszłości ani przyszłości. A wiesz dlaczego? Bo to, mój przyjacielu, po prostu nie istnieje.
— Paweł Leśniak ‘Przed Północą’ (via polskie-zdania)
Reposted fromwounded-monster wounded-monster viaoll oll
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl