Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2017

Anilorak18
1643 7ce4
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaworkit workit
Anilorak18
2891 c358 500
Reposted frommslexi mslexi viamillys millys
4596 fbf5 500

diegocharlon:

Malá Strana. Prague. (Fuji Provia)

Reposted frompraguegolem praguegolem viachrzrzrz chrzrzrz
Anilorak18
Anilorak18
3950 cf1b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialady-fraser lady-fraser
Anilorak18
Once, Picasso was asked what his paintings meant. He said, “Do you ever know what the birds are singing? You don’t. But you listen to them anyway.” So, sometimes with art, it is important just to look
Reposted frompeper peper vianitrovent nitrovent
Anilorak18
6452 095b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viazieloonomi zieloonomi
Anilorak18
2215 a16e
Reposted fromgosciunew gosciunew viaweruskowa weruskowa
Anilorak18
9162 46c9
Reposted fromSowa1993 Sowa1993 viaPitch Pitch
Anilorak18
Anilorak18
Uśmiechnij się do siebie. Obejmij ramionami. Bądź dla siebie dobra. Nawet jeśli dzisiaj chciałabyś po prostu zniknąć - zostań. Jutro też jest dzień. Wszystko będzie dobrze.
— Alice Bloom
Reposted fromMissTake MissTake viaiamstrong iamstrong
Anilorak18
Uwielbiam, kiedy książka jest napisana tak, że cytatami z niej chciałoby się wytapetować mieszkanie.
Anilorak18
Pracuj ciężko w czasie przeznaczonym na pracę. Baw się intensywnie, gdy przychodzi czas na zabawę. Ciesz się słuchaniem starych historii opowiadanych przez babcię, póki wciąż jeszcze żyje. Nawiązuj głęboki kontakt ze swoimi znajomymi. Patrz na dzieci oczami pełnymi cudów, jakimi one same patrzą na świat. Śmiej się z dowcipów i życiowych absurdów. Oddawaj się swoim pasjom i pragnieniom. Gromadź oszczędności na czarną godzinę i zbierz ich wystarczająco dużo, byś mógł wydać je w słoneczny dzień.
— Philip G. Zimbardo, „Paradoks Czasu”
Reposted fromkyte kyte viachrzrzrz chrzrzrz
Anilorak18
4328 10db 500
Reposted frompuremind puremind viaepi epi
Anilorak18
Rzadko poznaję osoby, które są w moim stylu. Rzadko udaje mi się kogoś tak naprawdę polubić. Ale kiedy już na kogoś takiego trafię, przywiązuję się do niego zbyt mocno i zbyt szybko.
Reposted fromMooonroe Mooonroe viaeternaljourney eternaljourney
Anilorak18
Nie można wymagać, byśmy byli w stanie przewidzieć wszystkie następstwa naszych czynów, wyobrażając sobie najpierw bezpośrednie, potem pośrednie i wreszcie wyimaginowane skutki życiowych decyzji. Nikt wówczas nie miałby odwagi ruszyć się z miejsca, do którego przykułyby go wątpliwości.
— Jose Saramago
Reposted frommyslodsiewnia myslodsiewnia viaEtien Etien
Anilorak18
Lubię noc. O trzeciej nad ranem można robić i mówić rzeczy, których nie da się robić czy mówić o trzeciej po południu.
— N. Roberts
Reposted fromborn2die born2die viaEtien Etien
Anilorak18
Anilorak18
Pewność siebie nie oznacza, że gdy spotkasz się z ludźmi, zadzierasz nosa i uważasz się za kogoś lepszego. Pewność siebie oznacza, że w spotkaniu z ludźmi jesteś sobą, bo wiesz, że z nikim nie musisz się porównywać
Reposted fromnezavisan nezavisan viaEtien Etien
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl